Sjors Rottger

"The Dutch Handball Vision"

Francisco Sanchez

"La toma de decision en La contruccion del juego"

Sjors Rottger

"Handball vision practice"

Joaquin Masia

"Un perfil de las practicas del entrenamiento com sobrecargas"